Tên sản phẩm : Thiep moi Xi mang Ha Long

Thành phần : Khổ ngang, gia công keo gáy

Chất liệu : Giấy Couche 150 gsm

Kích thước : 29.7x21 cm

  • Số lượng lớn hơn và qui cách khác vui lòng liên hệ để có báo giá.
  • Các khổ tiêu chuẩn : A4 đứng (21x29.7cm) Khổ đứng 19x28cm; A5 đứng (14.8x21cm)

Đặt in Xem giỏ hàng