In mẫu miễn phí

Chúng tôi sẽ hỗ trợ in mẫu miễn phí, để quý khách duyệt mẫu trước khi in chính thức

In Kinh Bắc in mẫu miễn phí với các trường hợp sau:

- Đơn hàng đã đặt cọc in ấn: Miễn phí in mẫu nếu quý khách đã đặt cọc cho đơn hàng đó.

- Đơn hàng chưa đặt cọc in ấn: In Kinh Bắc sẽ tạm thời tính phí in mẫu tùy vào mẫu thành phẩm.