Kỹ thuật đục lỗ

Kỹ thuật đục một hoặc nhiều lỗ trống xuyên qua sản phẩm.

Ứng dụng cho các dạng ấn phẩm như: tagmác sản phẩm, thiệp, namecard,.. 

Kỹ thuật đục lỗ được tiến hành bằng máy, lỗ đục có kích thước theo chuẩn, đường đục lỗ thẩm mỹ, ngay ngắn.
Kích thước lỗ thông dụng: 
Đường kính 2mm và 5mm